Monday, 13 June 2011

Tatkala Tuhan menciptakan manusia

Al-Quran menceritakan peristiwa penciptaan manusia yang pertama oleh Allah SWT, iaitu Adam ‘alaihis-salam  (as), dalam surah Al-Baqarah, ayat 30-38, seperti berikut:

Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada pada malaikat; “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi,” Mereka berkata:  “Adakah Engkau ingin menjadikan di bumi itu makhluk yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih memuji-Mu dan mensucikan-Mu? ” Tuhan berfirman:”Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (30)

Dan Dia pun mengajarkan Adam akan nama-nama seluruhnya, kemudian ditunjukkannya kepada malaikat, lalu Dia berfirman: ”Terangkanlah kepada Aku nama benda-benda ini semuanya, jika kamu golongan yang benar.” (31)
Malaikat berkata: “Mahasuci Engkau, kami tidak punyai ilmu selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau jualah yang amat mengetahui lagi bijaksana.” (32)

Allah berfirman: “ Wahai Adam, terangkanlah nama benda-benda ini semua kepada mereka.” Maka setelah Adam menerangkan nama benda-benda itu kepada mereka, Allah berfirman: “Bukankah Aku telah katakan kepada kamu bahawa Aku mengetahui segala rahsia langit dan bumi, dan Aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?” (33)

Dan ketika kami berfirman kepada malaikat: “Tundukkanlah kepada Adam,” lalu mereka semua tunduk memberi hormat, melainkan iblis. Dia enggan dan takbur, dan jadilah dia dari golongan yang kafir. (34)

Dan kami berfirman: “Wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu dalam syurga, dan makanlah makanan apa sahaja yang kamu berdua  suka sepuas-puasnya dan janganlah kamu hampiri pokok itu; (jika kamu hampiri) maka akan jadilah kamu dari golongan orang yang zalim.” (35)

Setelah itu syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga itu dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka berada di dalamnya, dan kami berfirman: “Turunlah kamu, sebahagian kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain, dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi, serta mendapat kesenangan hingga ke suatu masa.” (36)

Kemudian Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimat, lalu Allah menerima taubatnya, Sesungguhnya Allah, Dialah yang amat pengampun lagi amat mengasihani. (37) Kami berfirman: “Turunlah kamu semua dari syurga itu! Kemudian jika datang kepada kamu pertunjuk dari-Ku, maka sesiapa yang mengikut pertunjuk-Ku nescaya tidak ada kebimbangan bagi mereka dan mereka pun tidak akan berduka.” (38)

No comments:

Post a Comment

CATATAN POPULAR